Облік бюджетної установи на 2 користувача

19 080 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@garnet.team
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
"Облік бюджетної установи на 2 користувача" забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Програма "Облік бюджетної установи на 2 користувача" розроблена відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету. У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Функціональні можливості редакціїї 1.1

Фінансовий облік

 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами.
 • Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені. 
 • Ув’язка «Кошторис – Договір - Зобов’язання - Фінансове зобов’язання - Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах. 
 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів. 
 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ. 
 • Довільна кількість джерел фінансування.

Облік договорів

 • Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
 • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам. 
 • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів. 
 • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

Облік грошових коштів, зобов’язань

 • Реєстрація взяття зобов’язань.
 • Реєстрація взяття фінансових зобов’язань. 
 • Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів поста¬чальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д.. 
 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.
 • Валютний облік.
 • Розрахунки з підзвітними особами.
 • Облік фінансування, та отриманих асигнувань.
 • Бухгалтерській облік операцій.

Облік матеріальних цінностей

 • Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло¬ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси», затверджені наказом Міністерства фінансів України № 1202 від 12.102010 р.
 • Облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ. 
 • Облік по партіях. 
 • Налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку.
 • Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.
 • Проведення інвентаризації.
 • Гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

Облік послуг

 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
 • Автоматична виписка документів. 
 • Надходження послуг від постачальників.

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

 • Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості.
 • Дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

1. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА КАДРИ

 • Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
 • Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.
 • Розрахунок грошового утримання службовців на державній службі.
 • Розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
 • Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.
 • Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких крім широкого переліку напередвизначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
 • Облік кадрів та аналіз кадрового складу.
 • Автоматизація кадрового діловодства.
 • Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ, органи статистики.

2. ЗВІТНІСТЬ

 • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто, тощо).
 • Картки аналітичного обліку.
 • Меморіальні ордери.
 • Спеціалізовані звіти.
 • Фінансова та казначейська звітність.

3. СЕРВІСНІ МОЖЛИВОСТІ

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об'єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
 • Налаштування автоматичного резервного копіювання.

4. СТИПЕНДІЯ

 • Дозволяє виконувати нарахування сум стипендії та інших довільних нарахувань та утримань студентам.
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків з нарахованих сум (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).
 • Відображення сум нарахувань та податків у звітності.

Соціально-економічний ефект

Прикладні рішення на платформі для бюджетних установ різних рівнів дозволяють забезпечити досягнення позитивного результату за цілим рядом напрямків:

 • Своєчасне врахування змін в нормативних актах, які регулюють діяльність органів державного управління.
 • Підвищення оперативності і якості планування, виконання бюджету, використання державного майна, закупівель, бюджетного обліку та звітності.
 • Посилення фінансового контролю, підвищення його якості, скорочення витрат бюджетних коштів через їх нецільове витрачання.
 • Підвищення управління бюджетним процесом, загалом за рахунок наявності у будь-який момент часу оперативної і достовірної інформації про фінансово-економічний стан території.
 • Підвищення якості ухвалення обґрунтованих управлінських рішень.
 • Зниження загальних витрат, що виникають у зв'язку з недоступністю інформаційних ресурсів.
 • Підвищення якості надання державних послуг населенню.
 • Підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів.

«Сервіс технічної підтримки» на 6 місяців

12 600 ₴ Замовити

«Сервіс технічної підтримки» на 6 місяців (пільгове)

9 000 ₴ Замовити

«Сервіс технічної підтримки» на 12 місяців

25 200 ₴ Замовити

«Сервіс технічної підтримки» на 12 місяців (пільгове)

17 100 ₴ Замовити

«Сервіс технічної підтримки» Бюджетний період 2024 рік

14 100 ₴ Замовити
26.09.2023
АКЦІЯ «Золота осіння лихоманка»
C 26 вересня діють великі знижки на системи "Облік бюджетної установи" та "Бухгалтерія комунального підприємства"
10.01.2023
АКЦІЯ «УКРАЇНА-ВЕСНА ПРИЙДЕ!»
C 10 січня діють великі знижки на системи "Облік бюджетної установи" та "Бухгалтерія комунального підприємства"

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі