Як підприємству підготуватися до автоматизації обліку за МСФЗ

Як підприємству підготуватися до автоматизації обліку за МСФЗ

20.07.2021

"Методологія, шляхи та системи автоматизації компанії"


Чому це важливо

У попередній статті ми говорили про те, що завдання переходу на МСФЗ в Україні цікавить компанії різних форм власності. Завдання вирішується декількома способами, кожен вимагає методологічної підготовки підприємства і наявності інструментарію для автоматизації.

У цій статті розповімо докладніше, що треба підготувати підприємству, щоб почати проект автоматизації обліку за МСФЗ. Для початку визначимося з термінами. Зазвичай підприємство веде:
 • регламентований облік - необхідний для здачі регламентованих звітів згідно чинному законодавству України,
 • управлінський облік - інструмент для внутрішнього використання менеджерами компанії для аналізу діяльності підприємства з більшою деталізацією і аналітикою, ніж потрібно для регламентованої звітності.

У загальному випадку вважаємо, що фінансові звіти підприємства за регламентованим і управлінським обліком збігаються (хоча не виключаємо, що бувають відмінності за деякими операціями). Таким чином, управлінський облік містить більш детальну інформацію для управління бізнесом, ніж регламентований.

01ua.pngКрок 1 з 3. Методологічна підготовка.

Включає в себе підготовку для компанії пакету шаблонів міжнародних звітів, які потрібно отримати. Для цього пропонуємо керівництву компанії почати з відповідей на наступні питання:
 1. Яка мета формування звітності за міжнародними стандартами? Підприємство має подавати свою фінансову звітність за МСФЗ в добровільному порядку чи обов'язково згідно законодавству України? Якщо добровільно - підприємство виходить на міжнародний ринок і підвищує свою привабливість або готує звіти для іноземних учасників бізнесу?
 2. Який вид обліку взяти за основу для МСФЗ? Залежно від відповіді на перше питання треба визначитися, дані якого виду обліку (регламентованого, управлінського або комбінованого) необхідно і достатньо взяти за основу для звітів за МСФЗ. І якщо мета підготовки звітів - підвищення привабливості бізнесу або надання їх іноземним інвесторам, то, скоріше за все, інформації регламентованого обліку буде недостатньо.
 3. Наскільки поточний облік компанії збігається з міжнародними стандартами? Виділіть операції, відображення яких збігається повністю, частково і зовсім не збігається.
 4. Як зіставити дані міжнародного обліку з даними регламентованого? Варіанти: поопераційно, обороти по рахунках обліку, сальдо за рахунками обліку, статті звітів за національними стандартами в статті з міжнародних. Як перетворювати облікові дані за національними стандартами в дані міжнародного обліку?
 5. Як відображати в міжнародному обліку операції, які не збігаються з національними стандартами? Яких даних для їх відображення недостатньо в існуючому обліці? Як ці дані можливо отримати?
 6. Чи можливо повністю або частково адаптувати ведення обліку за національними стандартами під вимоги МСФЗ? Це дозволить виключити або зменшити число операцій, що розрізняються. За якими розділами обліку і по яким операціям це можливо?
 7. Яка оцінка активів та зобов'язань компанії за міжнародними стандартами? Як перетворити вхідні залишки за активами та зобов'язаннями національного обліку під вимоги МСФЗ, щоб коректно почати ведення міжнародного обліку?
 8. Хто буде займатися методологічної підготовкою, а також в подальшому вести міжнародний облік і формувати звіти? Підприємство може виділити власних фахівців, достатньо кваліфікованих в даному питанні, або залучити сторонніх аудиторів.


У результаті методологічної підготовки підприємство повинно мати:
 • Облікова політика підприємства за міжнародними стандартами;
 • Пакет шаблонів звітів за МСФЗ;
 • План рахунків міжнародного обліку;
 • Схема відображення і перетворення даних національного обліку в міжнародний (часто ця схема називається Маппінг-таблиця);
 • Спеціаліст (група фахівців), які будуть займатися в компанії міжнародним обліком та підготовкою звітів за МСФЗ.


02ua.pngКрок 2 з 3. Вибір шляху автоматизації.

Другий крок в підготовці до переходу на МСФЗ – прийняття рішення про шляхи автоматизації міжнародного обліку.

Якщо в методологічній підготовці компанії допомагали сторонні сертифіковані фахівці, то в результаті буде сформований документ - Незалежний аудиторський висновок, який серед іншого містить План переходу на МСФЗ.

Крім цього аудиторського висновку, для прийняття рішення рекомендується враховувати результат аудиту поточних облікових систем, виконати який допоможуть фахівці з впровадження програмних продуктів для обліку та управління.

В ході такого аудиту необхідно відповісти на питання:
 1. У якому вигляді і за допомогою яких інструментів (систем автоматизації) компанія веде регламентований і управлінський облік на поточний момент? Наскільки повно, детально, прозоро ведеться облік, щоб сформувати міжнародні звіти за операціями, які збігаються за національними стандартами і міжнародним?
 2. Чи можливо використовувати поточну систему автоматизації обліку під міжнародний облік (запланувати доопрацювання існуючого програмного продукту) або для МСФЗ використовувати іншу облікову систему з налаштуванням вивантаження в неї облікових даних за національними стандартами.

З огляду на відповіді на ці питання і результати методологічної підготовки, оберіть стратегію ведення обліку за МСФЗ:
 • Паралельний облік за національними стандартами і за МСФЗ;
 • Трансформація звітів за національними стандартами в міжнародні;
 • Гармонізація (адаптація) обліку за національними стандартами під МСФЗ;
 • Можлива комбінація з попередніх стратегій, наприклад, паралельний облік з частковою гармонізацією деяких розділів національного обліку.

А також радимо визначитися з майбутньою архітектурою інформаційних систем для ведення обліку за національними стандартами і за міжнародними.


Крок 3 з 3. Виконання проекту автоматизації


03ua.png


Для майбутньої архітектури підійдуть будь-які програмні продукти з бухгалтерською підсистемою - її дані використовуються для автоматизації обліку за МСФЗ. Але зверніть увагу на програмні продукти, в яких функціональність обліку за МСФЗ вже реалізована:
У наступній статті з цього циклу ми поділимося порівняльною характеристикою даних ПП з точки зору використання їх для міжнародного обліку.

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі