BAS Бухгалтерія КОРП

24 000 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@garnet.team
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
Продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" є комплексним продуктом, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку та перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку та нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.

Програма автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:

1. Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:

 • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку;
 • Перевірка і документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;
 • Визначення бухгалтерських рахунків обліку активів і зобов'язань підприємства;
 • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.

2. Облік торговельної діяльності:

 • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних та актів на продаж товарів і послуг в оптовій торгівлі;
 • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників;
 • Передача та прийом товарів на комісію;
 • Відображення роздрібних продажів;
 • Повернення товарів від покупців і постачальникам.

3. Облік виробничої діяльності:

 • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;
 • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість.

4. Облік грошових коштів і розрахунків:

 • Виписка платіжних доручень і касових ордерів;
 • Облік руху готівкових і безготівкових грошових коштів;
 • Облік еквайрингових операцій;
 • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;
 • Облік операцій в іноземній валюті.

5. Облік матеріальних цінностей:

 • Кількісний облік і визначення собівартості запасів;
 • Облік необоротних активів.

6. Кадровий облік і нарахування зарплати:

 • Робота з персональними даними співробітників;
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • Організація роботи зі штатним розкладом;
 • Робота з договорами підряду;
 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів;
 • Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагороди за роботу;
 • Розрахунок утримань із заробітної плати, у тому числі за виконавчими документами;
 • Нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі;
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • Отримання уніфікованих звітних форм;
 • Нарахування регламентованих законодавством податків і відрахувань до фонду оплати праці;
 • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

7. Закриття періоду:

 • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів та ін.
 • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських та аналітичних звітів.

8. Податковий облік:

 • Визначення сум 1го події, нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту;
 • Виписка податкових накладних та додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;
 • Нарахування податкової амортизації необоротних активів;
 • Облік доходів і витрат платника єдиного податку.

9. Регламентована звітність:

 • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;
 • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт".
11.07.2024
Роздрібна торгівля в рішенні BAS Бухгалтерія
У новій статті ми детально розглянемо можливості роздрібної торгівлі в рішенні BAS Бухгалтерія. Ви дізнаєтесь, як автоматизована торгова точка (АТТ) допомагає оптимізувати процеси продажу за ціною придбання. Стаття також охопить ключові аспекти документообігу та проводок, необхідних для ефективного управління роздрібною торгівлею.
26.06.2024
Роз’єднання основних засобів, необоротних активів в конфігураціях BAS Бухгалтерія

У новій статті ми розглянемо можливості роз'єднання основних засобів і малоцінних необоротних активів у конфігураціях BAS Бухгалтерія. На прикладах ви дізнаєтесь, як правильно відобразити ці процеси та мінімізувати помилки. Отримайте корисні поради та рекомендації щодо ефективного управління активами за допомогою цих інструментів, щоб підвищити точність даних і ефективність управління.

12.06.2024
Об’єднання основних засобів, необоротних активів в конфігураціях BAS Бухгалтерія

У новій статті ми розглянемо можливості об'єднання основних засобів та малоцінних необоротних активів у конфігураціях BAS Бухгалтерія та BAS Бухгалтерія КОРП. Ви на прикладу дізнаєтеся, як корректно відобразити дані процеси та мінімізувати помилки. Отримайте корисні поради та рекомендації щодо ефективного управління активами за допомогою цих інструментів, щоб підвищити актуальність даних і ефективність управління.

03.06.2024
Відображення податкових зобов'язань та податкового кредиту в програмах BAS Бухгалтерія
В статті поговоримо які рахунки використовувати у податкових документах
19.10.2023
Ліцензія на сервер "Навіщо брати та як обрати"
У статті докладно описано для чого потрібно переходити на клієнт-серверний варіант роботи та як обрати ліцензію.

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі