BAS Бухгалтерія КОРП

24 000 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
Продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" є комплексним продуктом, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку та перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку та нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.

Програма автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:

1. Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:

 • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку;
 • Перевірка і документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;
 • Визначення бухгалтерських рахунків обліку активів і зобов'язань підприємства;
 • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.

2. Облік торговельної діяльності:

 • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних та актів на продаж товарів і послуг в оптовій торгівлі;
 • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників;
 • Передача та прийом товарів на комісію;
 • Відображення роздрібних продажів;
 • Повернення товарів від покупців і постачальникам.

3. Облік виробничої діяльності:

 • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;
 • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість.

4. Облік грошових коштів і розрахунків:

 • Виписка платіжних доручень і касових ордерів;
 • Облік руху готівкових і безготівкових грошових коштів;
 • Облік еквайрингових операцій;
 • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;
 • Облік операцій в іноземній валюті.

5. Облік матеріальних цінностей:

 • Кількісний облік і визначення собівартості запасів;
 • Облік необоротних активів.

6. Кадровий облік і нарахування зарплати:

 • Робота з персональними даними співробітників;
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • Організація роботи зі штатним розкладом;
 • Робота з договорами підряду;
 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів;
 • Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагороди за роботу;
 • Розрахунок утримань із заробітної плати, у тому числі за виконавчими документами;
 • Нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі;
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • Отримання уніфікованих звітних форм;
 • Нарахування регламентованих законодавством податків і відрахувань до фонду оплати праці;
 • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

7. Закриття періоду:

 • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів та ін.
 • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських та аналітичних звітів.

8. Податковий облік:

 • Визначення сум 1го події, нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту;
 • Виписка податкових накладних та додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;
 • Нарахування податкової амортизації необоротних активів;
 • Облік доходів і витрат платника єдиного податку.

9. Регламентована звітність:

 • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;
 • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт".
19.10.2023
Ліцензія на сервер "Навіщо брати та як обрати"
У статті докладно описано для чого потрібно переходити на клієнт-серверний варіант роботи та як обрати ліцензію.

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі