Роз’єднання основних засобів, необоротних активів в конфігураціях BAS Бухгалтерія

Роз’єднання основних засобів, необоротних активів в конфігураціях BAS Бухгалтерія

26.06.2024

Розглянемо операцію роз’єднання основних засобів, необоротних активів в конфігураціях BAS Бухгалтерія. Її можна також провести одним з двох способів:
1) через ліквідацію (списання);
2) ручними операціями.

1. Роз’єднання основних засобів, необоротних активів через ліквідацію (списання).

Роз’єднання основних засобів, необоротних активів розглянемо на умовному прикладі.
Приклад 1. Є меблевий гарнітур, який використовується адміністрацією, який ділимо на окремі об’єкти – шафа, стіл. Вартісні показники наведені інформативно. Амортизація в прикладі буде віднесена на 92 рахунок витрат. Оприбуткування нових об’єктів зробимо виходячи з залишкової вартості гарнітуру (табл. 1).
Документ Операція Зміст Дт Кт Сума
1 Списання ОЗ Ліквідація (списання) меблевого гарнітуру Нарахована амортизація за місяць Дт 92 13 200
Списання амортизації за період використання гарнітуру Дт 13 Кт 10/11 2000
Списання залишкової вартості Дт 976 Кт 10/11 17800
2 Оприбуткування товарів (з видом операції устаткування) Оприбуткування шафи та столу як інвестиції Оприбутковано шафу Дт 152/153 Кт 71/74 10000
Оприбуткування столу Дт 152/153 Кт 71/74 7800
3 Введення в експлуатацію ОЗ з видом операції Устаткування   Введення в експлуатацію шафи Дт 10/11 Кт 152/153 10000
4 Введення в експлуатацію ОЗ з видом операції Устаткування   Введення в експлуатацію столу Дт 10/11 Кт 152/153 7800
Табл. 1. Проводки в бухгалтерському обліку при роз’єднанні необоротних активів, основних засобів
 

2. Роз’єднання основних засобів, необоротних активів ручними операціями.

Приклад 2. 01.06.2024 вийшов наказ на роз’єднання необоротного активу (ОЗ), яке є на балансі нашого підприємства (мал. 1, мал. 2), на два нових – шафа офісна та стіл офісний.

Мал. 1. Залишок на балансовому рахунку необоротного активу, який підлягає роз’єднанню

Мал. 2. Залишок на рахунку амортизаційних відрахувань необоротного активу, який підлягають роз’єднанню
В бухгалтерському обліку проводки по роз’єднанню в новий необоротний актив, основний засіб будуть наступними (Мал. 3):

Мал. 3. Ручне коригування проводок бухгалтерського обліку при роз’єднанні необоротних активів/основних засобів
Як результат, в оборотно-сальдових відомостях з’являються на балансі наші нові необоротні активи/основні засоби та «закриваються» рахунки по необоротному активу, який ми роз’єднали (мал. 4, мал. 5).
    
Мал. 4. Нові необоротні активи/основні засоби на балансовому рахунку

Мал. 5. Нові необоротні активи/основні засоби на рахунку амортизаційних відрахувань

Тепер треба додати необхідні рухи по регістрам відомостей (РВ):

·       Місцезнаходження ОЗ (бухгалтерський облік);
·       Нарахування амортизації ОЗ (бухгалтерський облік);
·       Нарахування амортизації ОЗ (податковий облік);
·       Параметри амортизації ОЗ (бухгалтерський облік);
·       Параметри амортизації ОЗ (податковий облік);
·       Податкові призначення ОЗ;
·       Події ОЗ організацій (регл. облік);
·       Початкові відомості ОЗ (бухгалтерський облік);
·       Початкові відомості ОЗ (податковий облік);
·       Рахунки бухгалтерського обліку ОЗ;
·       Способи відображення витрат по амортизації ОЗ (бухгалтерський облік);
·       Стани ОЗ організацій.
Додаємо необхідні регістри, натиснувши кнопку «Вибір регістрів» та встановивши прапорці біля перелічених вище регістрів, та натиснути «ОК» (мал. 6).

Мал. 6. Вибір регістрі відомостей
Додаємо записи в регістр відомостей (РВ) «Місцезнаходження ОЗ (бухгалтерський облік)» - де та за якою матеріально-відповідальною особою будуть числитись наші нові необоротні активи/основні засоби (мал. 7).

Мал. 7. Дані РВ «Місцезнаходження ОЗ (бухгалтерський облік)»
Додаємо записи в РВ «Нарахування амортизації ОЗ (бухгалтерський облік)» та «Нарахування амортизації ОЗ (податковий облік)» - де вказуємо, що маємо нараховувати амортизацію на нові необоротні активи/основні засоби, та припинити нарахування амортизації для необоротного активу/основного засобу, які роз’єднуємо (мал. 8). Записи ідентичні для цих обох РВ.

Мал. 8. РВ «Нарахування амортизації ОЗ (бухгалтерський облік)» та «Нарахування амортизації ОЗ (податковий облік)»
Додаємо записи в РВ «Параметри амортизації ОЗ (бухгалтерський облік)» та «Параметри амортизації ОЗ (податковий облік)» - де вказуємо первісну вартість, строки корисного використання та строк для обчислення амортизацій, та за потребою ліквідаційну вартість для нових необоротних активів/основних засобів (мал. 9). Записи ідентичні для цих обох РВ (окрім ліквідаційної вартості – вона вказується тільки для бухгалтерського обліку).

Мал. 9. РВ «Параметри амортизації ОЗ (бухгалтерський облік)» та «Параметри амортизації ОЗ (податковий облік)»
Додаємо записи в РВ «Податкове призначення ОЗ» (мал. 10).

Мал. 10. РВ «Податкові призначення ОЗ»
Додаємо записи в РВ «Події ОЗ організацій (регл. облік)» (мал. 11). Подію можна створити самостійно.

Мал. 11. РВ «Події ОЗ організацій (регл. облік)»
Додаємо записи в РВ «Початкові відомості ОЗ (бухгалтерський облік)» та «Початкові відомості ОЗ (бухгалтерський облік)» (мал. 12).

Мал. 12. РВ «Початкові відомості ОЗ (бухгалтерський облік)» та «Початкові відомості ОЗ (бухгалтерський облік)»
Додаємо записи в РВ «Рахунки бухгалтерського обліку ОЗ» - вказуємо рахунки обліку, рахунки нарахування амортизації, за потребою і рахунок дооцінок нових необоротних активів (ОЗ) (мал. 13).

Мал. 13. РВ «Рахунки бухгалтерського обліку ОЗ»
Додаємо записи в РВ «Способи відображення витрат по амортизації ОЗ (бухгалтерський облік)» - вказуємо спосіб відображення для нарахування амортизаційних відрахувань (мал. 14). Амортизація, як і у випадку з введенням в експлуатацію, буде нараховуватись з наступного місяця. Якщо потрібно нарахувати амортизацію в місяці проведення операції роз’єднання - проводимо документом «Операція».

Мал. 14. РВ «Способи відображення витрат по амортизації ОЗ (бухгалтерський облік)»
Додаємо записи в РВ «Стани ОЗ організацій» - де показуємо, який об’єкт знято з обліку, а які нові введено в експлуатацію (мал. 15).

Мал. 15. РВ «Стани ОЗ організацій»
  І наостанок. В прикладах було розглянуто, коли в результаті об’єднання/роз’єднання виникав новий об’єкт. Але даний приклад буде актуальним в ситуації, коли на балансі вже існує необоротний актив/основний засіб. І цей існуючий об’єкт змінюється. В цьому випадку регістрів відомостей, що коригуються, може бути менше. Це залежить від того, яка інформація буде змінюватися по таким об’єктам.

Автор:

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі