Автоматизація обліку за МСФЗ

Автоматизація обліку за МСФЗ

21.12.2020
Автоматизація обліку за МСФЗ

"Застосування програмних продуктів у процесі формування підсумкової фінансової звітності за міжнародними стандартами"


Чому це важливо

Відповідно до Закону України № 4646-д, прийнятому в жовтні 2017 р., для підприємств вводиться обов'язкове застосування міжнародних стандартів при підготовці підсумкової фінансової звітності. Така вимога набула чинності частково з січня 2018 р, і в повній мірі - з 01.01.2019 р.

Кого це стосується

Перейти на МСФЗ в Україні з 1 січня 2018 року мають компанії, що відповідають таким критеріям:
 • підприємства, що представляють суспільний інтерес (банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди та ін.),
 • великі підприємства,
 • підприємства, які видобувають корисні копалини загальнодержавного значення,
 • публічні акціонерні товариства.

При цьому, якщо за 2018 рік готувати звіти за міжнародними стандартами допускалося в добровільному порядку, то за 2019 рік і далі така вимога стає обов'язковою.

В добровільному порядку застосовувати МСФЗ можуть будь-які підприємства. Кому це цікаво? Це ті компанії, у яких є іноземні інвестори або кредитори, у кого переважають закордонні споживачі і партнери, «доньки» міжнародних компаній, «просунутий» сучасний бізнес, який прагне працювати прозоро і бачить перспективність переходу на міжнародні стандарти.

У чому основні складності

Серед правил, що набули чинності з 01.01.2018 р, є наступні:
 • Підприємства повинні надавати свою фінансову звітність на основі таксономії за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном. Таксономія фінансової звітності - це перелік певних статей і показників фінансової звітності, який стверджує Мінфін;
 • Підприємства, які застосовують МСФЗ для підготовки звітності, зобов'язані вести бухгалтерський облік згідно з обліковою політикою МСФЗ починаючи з моменту надання першої своєї звітності за міжнародними стандартами.

При добровільному використанні МСФЗ ці вимоги не є обов'язковими. Однак загальні правила надання звітності передбачають документальне підтвердження кожної господарської операції. А цього можна досягти, якщо підготовка фінансових звітів здійснюється саме за даними бухгалтерського обліку.

На даний момент, згідно з висновками провідних аудиторів України та Ради з МСФЗ, рівень збіжності національних стандартів ведення обліку з міжнародними наближається до 52%, тобто українські стандарти тільки наполовину збігаються з МСФЗ. З цієї причини підприємства, які планують застосовувати міжнародні стандарти, стикаються з проблемою необхідності формувати звіти за МСФЗ паралельно з регламентованими звітами для державних контролюючих органів. Не є секретом, що значну частину робочого часу бухгалтерів займає ведення податкового обліку, який, хоч і прагне зблизитися з бухгалтерським, формується за своїми правилами і методологією. Значить паралельне ведення обліку ще і за міжнародними стандартами вимагатиме від керівництва підприємств додаткових людських ресурсів з певними знаннями або залучення аутсорсингових компаній потрібної спеціалізації. І, якщо у підприємства єдиним інструментом для обліку по МСФЗ є Excel, то це завдання ускладнюється в рази.

Підходи до вирішення завдання

У світі існує два основних способи почати застосування МСФЗ, які використовували інші країни:
 • конвергенція (Convergence approach) - варіант, який передбачає внесення змін до локальних стандартів таким чином, щоб вони відповідали МСФЗ;
 • адаптація (Endorsement approach) - спосіб, який передбачає використання МСФЗ в якості діючого стандарту звітності без модифікації; в цьому випадку локальні стандарти перестають застосовуватися.
У нашій країні підприємства не можуть застосувати адаптацію, оскільки відмовитися від українських стандартів нереально. По суті - доводиться вести два обліки паралельно. А ось конвергенція - це той підхід, який і пропонується використовувати Мінфіном.

Однак не все так просто: по-перше, повинна бути методологічна підготовка (виявити різниці між національними стандартами і МСФЗ в компанії, знайти фахівця, змінити облікову політику та ін.). По-друге, дуже бажано підготувати інструмент як мінімум для формування звітності за МСФЗ, а в ідеалі - і для ведення обліку за міжнародними стандартами.

Логічним рішенням завдання підготовки звітності по МСФЗ є автоматизація, яка дозволить:
 • скоротити час підготовки звітності;
 • скоротити трудовитрати;
 • підвищити прозорість;
 • підвищити точність;
 • знизити ризик виникнення людського фактору (помилок).


Підходи до автоматизації

Універсальних моделей автоматизації МСФЗ немає, всі компанії унікальні і вимагають індивідуального підходу. Однак є приблизні сценарії реалізації автоматизації:
 1. Ведення паралельно регламентованого обліку за національними стандартами і обліку за МСФЗ - фактично використання двох підсистем обліку та двох планів рахунків. При цьому сценарії для автоматизації формування звітності за МСФЗ дані бухгалтерського обліку транслюються в підсистему МСФЗ і там вже коригуються під міжнародні стандарти, а ті операції, які відсутні в бухгалтерській підсистемі, додаються в підсистему МСФЗ спеціальною функціональністю або ручними проводками. Можливий варіант, коли операції, що відрізняються в МСФЗ від національних стандартів, взагалі не переносяться з бухгалтерської підсистеми.
 2. Трансформація МСФЗ - це підхід, який передбачає внесення необхідних коригувань (поправок) відповідно до МСФЗ в статті звітів, які було сформовано раніше за національними стандартами обліку. Виконуватися трансформація повинна на звітну дату. Фактично беруться підсумкові фінансові звіти підприємства з підсистеми бухгалтерського обліку та трансформуються у відповідні статті звітів по МСФЗ. Вносяться необхідні корективи, за допомогою яких усуваються виявлені відмінності та невідповідності між МСФЗ та національними стандартами і додаються підсумкові дані за статтями, що відсутні в бухгалтерській підсистемі.
 3. Гармонізація (адаптація) ведення обліку за національними стандартами під міжнародні стандарти. Окремої підсистеми МСФЗ не використовується, план рахунків - один, звіти по МСФЗ формуються за даними бухгалтерського обліку. У самій підсистемі бухгалтерського обліку реалізується функціональність для відображення операцій за міжнародними стандартами (податковий облік при цьому залишається тим самим). Такий сценарій дозволяє зробити звітність прозорою, стандартизованою, забезпечити доступність її розуміння для інвесторів, партнерів по бізнесу, кредиторів та інших зацікавлених користувачів. При цьому немає необхідності виконувати звірки між двома обліками або коригування бухгалтерських даних під міжнародні вимоги. Крім того, такий сценарій відповідає підходу Конвергенція і заохочується Мінфіном.


Інструменти автоматизації


IFRS_ukr_2.jpg

Інструментом, який допоможе підприємству вирішити завдання автоматизації МСФЗ, може бути один з програмних продуктів:
 • BAS ERP,
 • BAS Управління холдингом,
 • Управління виробничим підприємством для України.

Зазначені програмні продукти передбачають використання двох підсистем: бухгалтерського обліку та МСФЗ, і в більшій чи меншій мірі володіють такою функціональністю:
 • План рахунків МСФЗ (окремо від плану рахунків бухгалтерського),
 • Інструмент налаштування відповідності рахунків обліку і оборотів між рахунками бухгалтерськими і МСФЗ,
 • Інструмент перенесення даних з підсистеми бухгалтерського обліку у МСФЗ,
 • Інструменти для відображення в МСФЗ операцій, відмінних від національних стандартів (попередньо налагоджені операції, такі, як облік нематеріальних активів, і ручні операції, що дозволяють ввести будь-яку проводку),
 • Набір фінансових звітів за МСФЗ.

Таким чином, дані програмні продукти в типовій комплектації можна використовувати для сценаріїв автоматизації у вигляді паралельного обліку і трансформації.

Для застосування сценарію гармонізації обліку під МСФЗ використання другої підсистеми (як і другого плану рахунків) не потрібно, однак і функціональності в типовій конфігурації програмних продуктів для цього недостатньо. Та існуючу систему обліку доведеться доопрацювати.

Виходячи з нашого досвіду реалізації проектів, можемо сказати, що завдання переходу підприємства на МСФЗ в цілому і автоматизація обліку за МСФЗ зокрема - зовсім не нове і цілком вирішуване.

У наступній статті ми розповімо про те, що підприємству необхідно підготувати, щоб почати проект автоматизації обліку за МСФЗ.

Автор:

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі